RSS

Besarkah Gaji Seorang Guru

Salah satu mengapa masyarakat pandang rendah sesuatu pekerjaan adalah kerana gaji yang rendah. Teringat saya ada seorang rakan guru yang pernah bercerita bagaimana seorang pekerja di kedai fotostat bertanya "berapa ratuskah gaji cikgu sekarang?" Ceritanya, dia jawab "cukup makan".

Persoalannya sikit sangat ke gaji cikgu? Rasanya tidaklah pula. Masalah ini timbul kerana masyarakat tidak 'kenal' siapa cikgu sebenarnya. Mereka tidak tahu (mungkin juga sengaja tidak mahu ambil tahu) siapa yang boleh / layak menjadi guru, apakah peranan seorang guru kepada pelajar, sekolah, masyarakat dan negara. Bagi mereka nak jadi cikgu memang senang.

Oleh itu, dengan harapan agar ada mereka yang tidak tahu dan ingin tahu berapa gaji cikgu terbaca tulisan ini dan mendapat sedikit maklumat darinya.

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH (RM SEBULAN)


GRED GAJI SSM : DG54
TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002
JADUAL GAJI SSM : DG54

GRED GAJI SSM : DG52
TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002
JADUAL GAJI SSM : DG52

GRED GAJI SSM : DG48
TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002
JADUAL GAJI SSM : DG48

GRED GAJI SSM : DG44
TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002
JADUAL GAJI SSM : DG44

GRED GAJI SSM : DG41
TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002
JADUAL GAJI SSM : DG41

ELAUN WILAYAH
Elaun Wilayah adalah terus dibayar kepada pegawai-pegawai Sabah dan Sarawak yang bertugas di negeri masing-masing mengikut kadar-kadar seperti berikut:

Imbuhan Tetap Khidmat Awam Syarat dan Kadar :
Syarat : Dibayar kepada anggota Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 3 dan yang setaraf dan Kumpulan Sokongan.
Kadar :
(a) Anggota Tetap dan Sementara

Elaun Perumahan Wilayah Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2001 Lampiran C8, Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun 2002 JPA(S)63/151 K1t.9(22) bertarikh 30 April 2002 JPA(S)63/75/2(SV11) bertarikh 12 Oktober 2001

Syarat dan Kadar Syarat :

 1. Dibayar kepada pegawai yang bertukar Wilayah;
 2. Pegawai yang dibayar Elaun Perumahan Wilayah (EPW) tidak dibayar Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
 3. Pegawai yang tidak menduduki rumah kerajaan boleh memilih sama ada menerima EPW atau ITP
 4. Pegawai yang tidak menduduki rumah kerajaan yang diperuntukkan kepada suami atau isteri, tidak layak EPW tetapi layak ITP
 5. Pegawai suami dan isteri yang bertukar wilayah dan tidak menduduki rumah kerajaan, boleh dibayar ITP masing-masing. Walau bagaimanapun, salah seorang antara mereka boleh memilih EPW;
 6. Pegawai yang bercuti tanpa gaji tidak layak EPW dan ITP;
 7. Pegawai yang telah membeli rumah dalam stesen pegawai berkhidmat dengan pinjaman perumahan kerajaan tidak layak EPW
 8. Pegawai yang menghadiri kursus melebihi 3 bulan tidak layak EPW; dan
 9. Pegawai yang bertukar wilayah yang dibenarkan menduduki hotel melebihi tempoh yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan semasa pertukaran, akan kehilangan secara proportionate EPW bagi tempoh tambahan yang beliau tinggal di hotel

Elaun Perumahan Wilayah Rujukan : Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2001 Lampiran C8, Pekeliling Perkhidmatan Bil.4 Tahun 2002 JPA(S)63/151 K1t.9(22) bertarikh 30 April 2002 JPA(S)63/75/2(SV11) bertarikh 12 Oktober 2001

Syarat dan Kadar Syarat :

 1. Dibayar kepada pegawai yang bertukar Wilayah;
 2. Pegawai yang dibayar Elaun Perumahan Wilayah (EPW) tidak dibayar Imbuhan Tetap Perumahan (ITP)
 3. Pegawai yang tidak menduduki rumah kerajaan boleh memilih sama ada menerima EPW atau ITP
 4. Pegawai yang tidak menduduki rumah kerajaan yang diperuntukkan kepada suami atau isteri, tidak layak EPW tetapi layak ITP
 5. Pegawai suami dan isteri yang bertukar wilayah dan tidak menduduki rumah kerajaan, boleh dibayar ITP masing-masing. Walau bagaimanapun, salah seorang antara mereka boleh memilih EPW;
 6. Pegawai yang bercuti tanpa gaji tidak layak EPW dan ITP;
 7. Pegawai yang telah membeli rumah dalam stesen pegawai berkhidmat dengan pinjaman perumahan kerajaan tidak layak EPW
 8. Pegawai yang menghadiri kursus melebihi 3 bulan tidak layak EPW; dan
 9. Pegawai yang bertukar wilayah yang dibenarkan menduduki hotel melebihi tempoh yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan semasa pertukaran, akan kehilangan secara proportionate EPW bagi tempoh tambahan yang beliau tinggal di hotel
Kadar :

Agensi Terlibat : Semua Perkhidmatan kecuali (Angkatan Tentera Malaysia dan anggota Pasukan Polis DiRaja Malaysia)


0 comments:

Post a Comment